Извънгабаритни товари и тежки колети

За транспортирането по суша на извънгабаритни товари и тежки колети се изискват специални знания и опит, които ние притежаваме. Организираме и транспортираме по шосе извънгабаритни товари и тежки колети на територията на Р. България и в цяла Европа.Като ваша спедиторска фирма в осъществяването на извънгабаритен транспорт, ние – от „Фламинго“ – ще подготвим всички необходими разрешителни за транспортиране по суша (включително подаване на заявление към АПИ, заплащане на дължимите такси, съгласуване на маршрут), ще ви съдействаме при нужда от товаро-разтоварваща техника (автокран) и при нужда от укрепване на товара, ще ви подадем за товарене превозно средство, изцяло съобразено с нуждите на превозвания товар, ще ви осигурим ескорт по време на транспорта и ще съгласуваме движението на товара по пътната мрежа с всички контролни органи.

Базирайки се на нашите подготовка и професионализъм, ние ще отговорим изцяло на Вашите изисквания за надежден партньор в организирането на извънгабаритен транспорт.


Свържете се с нас, за да обсъдим подробностите около това какъв извънгабаритен транспорт ще ви е необходим.