Транзит и Товарни Превози

Непрестанния стремеж на специалистите от „Фламинго шипинг“ ЕООД към усъвършенствиване и с цел предоставяне качественно и ефективно цялостно решение за транспорт на своите клиенти, добавяме към предлаганите услуги и:

Автомобилен транспорт – като допълнение на предлаганите от нас товарни превози по въздух и вода, предлагаме и автотранспорт. Вече можем да доставим Вашата стока до/от всяка точка на света. Организираме международни и вътрешни автомобилни товарни превози на всякакви по вид товари (цели или групажни), включително ADR, високообемни и извънгабаритни товари и товари, изискващи специални температурни режими, включително и на товари под митнически режим транзит. Независимо от вида, размерите, режима или опасността на пратката, ще я доставим където трябва.Железопътен транспорт – предлагаме вътрешни товарни превози с вагони от/до морските и речни пристанища до/от всички товарни жп-гари на територията на Република България и свързаните с тази дейност претоварни операции, а също така и товарни превози от/до Европа, Азия и бившите Съветски Републики. С вагони можем да транспортираме всякакви по вид товари – генерални товари, високообемни и тежки колети, опасни товари по АДР, товари под режим внис, износ, транзит и т.н.

 
Към всичко това, за вашето спокойствие по време на транспорт, прелагаме Карго застраховки от почти всички застрахователи действащи на пазара. Научете повече тук.