Flamingo Shipping: Корабен Брокер и Морски Транспорт

Превозът на товари по море, заема основна роля от транспорта в световен мащаб. Той  заслужава специално внимание, обучение, всеотдайност и професионализъм на работещите в тази сфера, което нашият екип от специалисти с опит и професионална квалификация се стреми да поддържа и развива в крак с най – новите тенденции .

морски транспорт на товари и корабен брокерКлючова роля тук играе вашият корабен брокер, който се явява посредник между корабособственника и чартьора. Със своя почти двадесетгодишен опит в сферата на брокеража ние сме предпочитан корабен брокер от много корабособственици и  чартьори. Ще ви консултираме, ще участваме в договарянето на клаузите по договора за морски транспорт до окончателното му сключване.
 
Ще транспортираме вашия товар от/до всяко пристанище по света. С голямата мрежа от партньори – брокери, товародатели и корабособственици в цял свят – „Фламинго шипинг“ ЕООД Ви дава най-оптимална цена за транспорт, съобразена с вида на стоката, изискванията за транспорт и сроковете за доставка.

В следствие на дългогодишня ни опит и доказан професионализъм много корабособственици и наематели ни номинират за свой корабен брокер/агент/представител в пристанище Бургас, Варна и Несебър
 
Ние сме корабен брокер, специализиран в транспорта и обработката на военна продукция със и без клас на опасност, нестандартни и извънгабаритни колети. В дългогодишната си практика сме били корабен брокер или агент на кораби, товарещи/ разтоварващи насипни, генерални, течни или втечнени товари и не на последно място на пасажерски кораби, обслужвани в пристнищата Бургас, Варна и Несебър.
 
„Фламинго шипинг“ ЕООД ви предлага транспортна схема от натоварването при производителя до доставянето на товара до крайния получател.  Това включва :
 • сухопътен транспорт железопътен или автомобилен(ADR),
 • претоварване от/на вагон или автомобил от/на кораб или склад,
 • организаране приемане на товара при необходимост в лицензиран склад,
 • изготвяне на всички необходими документи по вноса/износа,мултимодален транспорт, транспорт по море, транспорт с камиони, транспорт по въздух
 • наемането на кораб или част от него, сертифициран и отговарящ на изискванията за транспорт на опасни и военни товари по море,
 • агентиране на кораба,
 • изготвяне на товарните документи,
 • заверяване карго план на кораба,
 • организация по правилното натоварване на кораба, съгласно изискванията за превоз на товари по море,
 • организация по укрепването и обезопасяването на товара,
 • по желание на клиента застраховка на товара, комбинирана или за определена част от транспорта, доставка до крайния клиент.
 
Ако се нуждаете от корабен брокер, свържете се с нас.