превоза на специални товари класифицирани като взривоопасни, продукти за отбраната

Транспортирането по море на специални товари (продукти за отбраната) и опасни товари категоризирани по ИМО клас 1(експлозиви) е едно от основните направления, в което фирма „Фламинго“ успешно се развива. Ние разполагаме с дългогодищен опит в превоза на продукти за отбраната включително и товари класифицирани по АДР – военна и гражданска продукция. 

Какво се разбира под превоз на опасни товари
Всички стоки, които съгласно IMDG Code се класифицират като опасни товари или съгласно българското законодателство са стоки с възможна двойна употреба. Всички те подлежат на контрол при внасянето, изнасянето и транспортирането им, а контролиращи органи са Агенция Митници, ИА Морска Администрация, служба КОС към МВР и други.

превоз на военна продукциявоенна продукция, АДР, опасни товари
Военната продукция е предназначена за военна организация и се използва за отбрана, предимно от Министерството на отбаната на страната вносител.

Ако имате нужда от превоз на опасни товари, ние ще Ви предложим най-оптималния вариант за морски
, сухопътен и въздушен  транспорт, съобразен с Вашите изисквания и с правилата и наредбите за транспортиране. Нашите високо квалифицирани служители ще Ви консултират по всички възникнали въпроси, относно мерките за сигурност и безопасност по време на транспортирането, изискванията към корабите, транспортиращи специални товари и военна продукция, изискванията на пристанищните, морските и митнически власти към представяната от изпращача и/или получателя на стоката информация. Ще ви предложим най-подходящата схема за обработка и превоз на опасни товари, в това число и на военна и гражданска продукция със и без клас на опасност.

Последните промени направени от Международната Морска Организация(ИМО) относно транспорта на опасни товари по море налагат използването на затворени товарни единици(контейнери), като голяма част от промените касаят товарите от клас 1 (експлозиви).
Във връзка с това Фалминго предлага на своите клиенти пълна гама от
 употребявани контейнери. 
транспорт на военни камиони и оборудване