Новини
Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS)
Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS)
2016-06-24
Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS)
Международната Морска Организация (IMO) въведе допълнение към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS). Промяната включва изискване Износителите / Търговците да предоставят верифицирано бруто тегло на контейнерите, както на капитана на кораба и / или негов представител, така и на терминален оператор – това касае всеки контейнер като задължително условие за натоварване на борд на кораб. Тези нови изисквания влизат в сила от 1-ви Юли, 2016 година, като след тази дата натоварването на конейнер на борд без предоставено веирифицирано тегло, ще се счита за нарушение на SOLAS.
Кратко резюме на новото изискване:  Верифицираното тегло означава общо бруто тегло на натоварения контейнер, предоставено от Износител / Търговец (или трета страна, оторизирана от Износителя / Търговеца).
Има 2 метода за получаване на верифицирано тегло:
1-ви Метод – Натовареният контейнер се тегли веднага след приключване на товарните операции, използвайки калибрирано и сертифицирано оборудване.

2-ри Метод – Претегляне на цялата стока и опаковки/палети, включително и
укрепващите материали (ако има такива), след което измереното тегло се добавя към тарата на контейнера.            

  Оборудването за претегляне, използвано при Метод 1 и 2 трябва да отговаря на 
съответните държавни стандарти. Освен това, при всеки един от двата метода, Износителят, или негов оторизиран представител, трябва надлежно да подписва декларация за верифицираното тегло.
Допълнителна информация как да се отговори на изискванията към износителите и темриналните оператори може да бъде намерена на следните линкове:
(WSC Guideline)
http://www.worldshipping.org/industry-issues/safety/cargo-weight
(WSC FAQs)
http://www.worldshipping.org/industry-issues/safety/faqs/