Автомобилен Транспорт и Групажни Пратки

Предлагането на автомобилен транспорт допълва изцяло услугите на „Фламинго груп“. Вече практически можем да доставим Вашата стока до/от всяка точка на света. Организираме международен и вътрешен автомобилен транспорт на всякакви по вид товари (цели или групажни пратки), включително ADR или опасни товари, на високообемни и извънгабаритни товари и на товари, изискващи специални температурни режими. Независимо от вида, размерите или опасността на пратката, ще я доставим където трябва.     Предлагаме:

 

♦Бордови превози с малки, стандартни и високообемни автомобили. 
♦Превоз на контейнери с камиони, тип контейнеровози. 
♦Превози с хладилни автомобили на стоки, изискващи температурен режим. 
♦Превози на опасни товари (АДР). 
♦Превози на леки автомобили. 
♦Превози на извънгабаритни и свръхтежки товари със специализирани автомобили. Комбинирани превози, проучване на маршрути и проектна логистика.
♦Регулярни групажни линии за групажни пратки за и от Европа. 
♦Транспорт до Европа, Русия, Близък Изток и страните от Кавказкия регион – Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан. 
♦Доставки врата-врата

Свържете се с нас, за да обсъдим подробностите по вашите пратки!