FAQ

Тук ще откриете отговор на най-често задаваните въпроси.
 1. Защо да използвам улсугите на спедитор, брокер или агент?
 2. Какви документи са ми необходими за задействане на внос/ износ?
 3. Какви са размерите на морските контейнери?
 4. Колко тона мога да натоваря в един контейнер?
 5. Колко палета се събират в един контейнер/ камион?
 6. Какви документи са ми неодходими за сключване на карго застраховка?
 7. Каква информация трябва да предоставя, за да получа оферта за транспорт?
 8. Какво е ЕОРИ номер, за какво ми служи, от къде мога да го получа и какви документи са ми неоходими, за да го получа?
 9. Кои пристанища обслужвате?
 10. Кои са главните морски пристанища, обслужващи контейнерен транспорт?
 11. Какво означават абривиатурите в морския транспорт?
 12. Къде мога да проследя движението на моята пратка, изпратена с цял контейнер?
 13. Какво представлява документа T2L?
 14. Какво представлява "акредитив"?