FAS(франко протежение на кораба) | ИНКОТЪРМС 2010 | Фламинго Шипинг

FAS (Free Alongside Ship) - ФРАНКО ПРОТЕЖЕНИЕ НА КОРАБА (уговорено пристанище за натоварване)

При FAS (Free Alongside Ship) - ФРАНКО ПРОТЕЖЕНИЕ НА КОРАБА (уговорено пристанище за натоварване) задълженията са както следва:

Продавачът е отговорен за доставката на стоката по протежение на кораба в обсега на товарните му съоръжения и осигурява преминаването им в уговореното пристанище. Продавачът има отговорността за задействането на митническите формалности по износ.

Купувачът сключва договор за транспорт с превозвача, освобождава стоките за износ и поема всички разходи и рискове от момента на предаването на стоките по протежение на кораба.

Превозвач е всяко лице, което по силата на сключен договор има задължението да организира и транспортира стоките от уговореното пристанище до местоназначението им.

Транспорт - този термин може да се използва само при транспорт по море или по вътрешен воден път.
 
 
Продавачът е задължен да достави стоката на превозвача, определен от купувача (Категория "F" от първите букви "F" на термините FCA, FAS и FOB).