Flamingo Shipping: Корабен Брокер и Морски Транспорт

ФЛАМИНГО ШИПИНГ има почти 20-годишен опит в сферата на брокеража, когато става въпрос за морски транспорт. Можем да се похвалим с голям списък от корабособственици и чартьорти, за които сме предпочитан партньор. Като корабен брокер ни играем ключова роля при организирането на морски транспорт, защото сме посредници между корабособственика и чартьора. Ние извършваме консултации и участваме в договарянето на клаузите по договора за морски транспорт до окончателното му сключване. Доверете на професионализма ни в сферата на изключителния воден транспорт и се свържете с нас.
 

морски транспорт на товари и корабен брокерС голямата мрежа от партньори – брокери, товародатели и корабособственици в цял свят – ФЛАМИНГО ШИПИНГ Ви дава най-оптимална цена за морски транспорт, съобразена с вида на стоката, изискванията за воден транспорт и сроковете за доставка.
ФЛАМИНГО ШИПИНГ предлага транспортна схема от натоварването при производителя до доставянето на товара до крайния получател.  
Това включва координирането на няколко вида транспорт и следните операции:
 •  Сухопътен, железопътен или автомобилен (ADR);
 •  претоварване от/на вагон или автомобил от/на кораб или склад;
 •  организиране приемане на товара при необходимост в лицензиран склад;
 •  изготвяне на всички необходими документи по вноса/износа;
 •  мултимодален;
 •  морски транспорт;
 •  автотранспорт;
 •  авиотранспорт;
 •  наемането на кораб или част от него;
 •  сертифициран и отговарящ на изискванията за морски транспорт на опасни и военни товари по море, агентиране на кораба;
 •  изготвяне на товарните документи;
 •  заверяване карго план на кораба по изискванията за воден транспорт;
 •  организация по правилното натоварване на кораба;
 •  съгласно изискванията за морски транспорт;
 •  организация по укрепването и обезопасяването на товара;
 •  по желание на клиента застраховка на товара;
 •  комбинирана или за определена част от превозването;
 •  доставка до крайния клиент.
мултимодален транспорт, транспорт по море, транспорт с камиони, транспорт по въздух
 
Нашето разнообразно портфолио от услуги е още едно доказателство за високия ни
професионализъм и възможността да оптимизираме време и финансов
 ресурс на вашия бизнес. Ако се нуждаете от корабен брокер, свържете се с нас.