DDP(доставено, мито платено) | ИНКОТЪРМС 2010 | Фламинго Шипинг

DDP / Delivered Duty Paid (named place of destination) = доставено, мито платено (уговорено местоназначение)

При условието DDP / Delivered Duty Paid (named place of destination) = доставено, мито платено (уговорено местоназначение), отговорностите са както следва:

Продавачът поема всички разходи и рискове до доставката на стоката на определено място в държавата вносител, урежда застраховката и митническите формалности както по износа, така и по вноса, заплаща дължимите митни сборове и предава на купувача необходимите документи.

Купувачът приема стоката след обмитяването й от страна на продавача.

Транспорт - това условие може да се използва при всички видове транспорт.
 
Продавачът се задължава да поеме всички разходи и рискове, нужни за доставката на стоките до местоназначението им (Категория "D" от първите букви "D" на термините DAT, DAP и DDP).