CFR(стойност и навло) | ИНКОТЪРМС 2010 | Фламинго Шипинг

CFR (Cost and Freight) - СТОЙНОСТ И НАВЛО (уговорено пристанище в местоназначението)

При условието CFR (Cost and Freight) - СТОЙНОСТ И НАВЛО (уговорено пристанище в местоназначението) отговорностите са както следва:

Продавачът сключва договор с превозвача, осигурява приемането на стоката без забележки, задейства митническите формалности по износа, отговаря за натоварването и доставката на борда на плавателния съд, заплаща и транспорта до уговореното пристанище  и снабдява купувача с фактура или чист коносамент.

Купувачът поема всички разходи и рискове от момента на натоварване, включително застрахователната премия и разтоварването, митническите формалности по вноса и доставката до крайното местоназначение на стоката.

Транспорт - това условие може да се използва само при морски или вътрешен воден транспорт.
 
 
 
Продавачът е длъжен да сключи договор за превоз (транспорт), но без да поема риска от загуба или повреда на стоката или допълнителни разходи, дължащи се на събития, случили се след разтоварване и експедиране (Категория "C" от първите букви "C" на термините CFR, CIF, CPT и CIP).