CIP(превоз и застраховка, платени до) | ИНКОТЪРМС 2010 | Фламинго Шипинг

CIP / Carriage and Insurance Paid То (named place of destination) = превоз и застраховка, платени до (уговорено местоназначение)

При условието CIP / Carriage and Insurance Paid То (named place of destination) = превоз и застраховка, платени до (уговорено местоназначение) отговорностите са както следва:

Продавачът сключва договор с превозвача, заплаща навлото, задейства митническите формалности по износа на стоките и ги предава на правозвача, изпраща застрахователната полица на купувача. Продавачът е задължен да направи и застраховката, но само с минимално покритие.

Купувачът, след получаване на съответните документи, приема доставката на стоката, урежда и заплаща всички разходи по вноса, включтелно и митническите формалности.

Транспорт - това условие може да се използва при всички видове транспорт, включително и комбиниран.
 
Продавачът е длъжен да сключи договор за превоз (транспорт), но без да поема риска от загуба или повреда на стоката или допълнителни разходи, дължащи се на събития, случили се след разтоварване и експедиране (Категория "C" от първите букви "C" на термините CFR, CIF, CPT и CIP).