FCA (франко превозвача) - ИНКОТЪРМС 2010 | Фламинго Шипинг

FCA (Free Carrier) - ФРАНКО ПРЕВОЗВАЧА (уговорено място)

При условието FCA (Free Carrier) - ФРАНКО ПРЕВОЗВАЧА (уговорено място), задълженията на страните са както следва:
Продавачът осигурява разрешение за износ, заплаща всички експортни и митнически такси, удостоверява предаването на стоките на превочвач - определен от купувача, на уговорено място. Тук е важно да се отбележи, че изборът на място за доставка е от голямо значение. Ако мястото за предаване е в помещенията на продава, то той е отговорен за натоварването, а ако доставката е на друго място - то продавачът не е отговорен за разтоварването.

Купувачът сключва договор за транспорт с превозвач, заплаща всички транспортни разходи, застрахователни премии, както и всички вносни такси, за доставката на достоките до местоназанчението им.

Превозвач е всяко лице, което по силата на сключен договор има задължението да организира и транспортира стоките до предварително уговореното им местоназначение.

Транспорт - това условие може да се използва при всички видове транспорт.
 
 
Продавачът е задължен да достави стоката на превозвача, определен от купувача (Категория "F" от първите букви "F" на термините FCA, FAS и FOB).